Nghiên cứu ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA PHỤ LẠC CAO TRONG ĐIỀU TRỊ THỐNG KINH CƠ NĂNG TUỔI TRẺ


08:53 - 15/03/2014

Tóm tắt:

Đặt vấn đề: Thống kinh cơ năng là hiện tượng đau bụng xảy ra khi hành kinh, có tính chất lặp lại và không có tổn thương vùng chậu có thể xác định được.Thống kinh cơ năng xảy ra ở 40-50% phụ nữ trẻ.Việc điều trị hiện nay chủ yếu dùng các loại thuốc chống co thắt và giảm đau như aspirin, diclofenac, atropin, papaverin,… Mặc dù các thuốc này được chứng minh có hiệu quả tốt nhưng theo thống kê có 20-25% thất bại trong điều trị. Ngoài ra bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng phụ như viêm loét dạ dày tá tràng, ảnh hưởng lên chức năng gan, thận…

Phụ Lạc Cao là thuốc thảo dược đã được sử dụng trên 1000 bệnh viện lớn nhỏ tại Trung Quốc để điều trị lạc nội mạc tử cung, đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung.

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị của Phụ Lạc Cao đối với thống kinh cơ năng tuổi trẻ và theo dõi tác dụng không mong muốn của Phụ Lạc Cao trên lâm sàng và cận lâm sàng.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: So sánh tự chứng trước sau trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán là thống kinh cơ năng được điều trị bằng Phụ Lạc Cao trong 3 tháng.

Kết quả: 90% bệnh nhân giảm đau bụng kinh; 51,7% bệnh nhân hết đau bụng kinh. Điểm VAS giảm từ 8,9 ± 1,2  xuống 2,2 ± 2,1;  ngưỡng cảm giác đau tăng 431,0 ± 84,6 lên 819,9 ± 134,4; thời gian đau bụng kinh trung bình trong mỗi chu kỳ giảm từ 18,2 ± 4,8 giờ xuống 5,9 ± 5,2 giờ (p< 0,01). Lượng kinh, màu sắc kinh được cải thiện, không còn bệnh nhân nào có máu cục. Hầu như không có tác dụng phụ trừ 9,9% bệnh nhân gặp vấn đề buồn nôn, nóng bụng nhưng chỉ trong lần đầu sử dụng thuốc. Không làm thay đổi các chỉ số huyết học và sinh hóa.

Kết luận: Như vậy, Phụ Lạc Cao đã đáp ứng được mong muốn của người bệnh do tính an toàn, dễ sử dụng với hiệu quả  giảm đau nổi trổi và rõ rệt, không những qua cảm nhận của người bệnh, mà còn thông qua các chỉ số đo lường được như chỉ số VAS, ngưỡng cảm giác đau, thời gian đau trung bình trong một chu kỳ.

Abstract:

The aim of research: To evaluate the effectiveness and side effects of  Phu Lac Cao in the treatment of primary dysmenorrhea in clinical and subclinical manifestations .

The object and method of research: Comparison of self-symptoms of 60 young patients who have had primary dysmenorrhea before-and-after being treated by Phu Lac Cao for 3 months.

Result: 90% decrease menstrual pain, 51,7% out of that. The VAS score decreased from 8,9 ± 1,2 down to 2,2 ± 2,1; pain threshold increased 431,0 ± 84,6 up to 819,9 ± 134,4; dysmenorrhea average time per menstrual cycle decreased from 18,2 ± 4,8 down to 5,9 ± 5,2 after 3 months using Phu Lac Cao. These all indexes are statistically significant with p

Conclusion: Phu Lac Cao meets the needs of  patients due to safety, easy for use with remarkable and significant efficiency in decrease and loss of menstrual pain not only the feel of the patients, but also through evaluation indexes such as: VAS score, pain threshold, dysmenorrhea average time per menstrual cycle.

1.Đánh giá mức độ đau theo thang điểm VAS tại các thời điểm nghiên cứu (n=60)                  

Kết quả:- Điểm VAS TB giảm từ 8,9 ± 1,2 xuống 2,2± 2,1 sau 3 tháng

điều trị, sau 2 kỳ kinh ngừng điều trị mức độ đau VAS là 4,7 ± 2,3 điểm vẫn thấp hơn so với trước điều trị T0: 8,9 ± 1,2 (p

             - 51,7% hết đau; 90,0% giảm đau, không có trường hợp nào  đau tăng so với trước điều trị (p

2. Đánh giá hiệu quả giảm đau theo ngưỡng cảm giác đau

Bảng 1: Ngưỡng cảm giác đau TB

Thời điểm

T0

T1

T2

T3

T4

T5

Ngưỡng cảm giác đau

(p

431,0  ± 84,6

574,0     ± 134,1

708,3 ± 148,1

819,8 ± 134,4

579,8± 157,3

539,7 ± 151,9

Kết quả: Ngưỡng cảm giác đau tăng từ  431,0 ± 84,6 lên 819,8 ± 134,4 so với trước điều trị sau 3 tháng dùng thuốc (p

3. Đánh giá hiệu quả giảm đau theo thời gian đau bụng kinh

Bảng 2: Trên thời gian đau TB

Thời điểm

T0

T1

T2

T3

T4

T5

Thời gian đau (giờ)

 

18,2  ± 4,8

10,9  ± 6,3

7,5    ± 6,7

5,9    ± 5,2

8,2    ± 6,1

9,2    ± 6,1

Kết quả: Thời gian đau bụng kinh TB giảm từ 18,2 ± 4,8 giờ xuống 5,9

 ± 5,2 giờ sau 3 tháng dùng thuốc (p

4. Đánh giá mức độ cải thiện kinh nguyệt:

-Về màu sắc kinh: Sau 3 tháng điều trị bằng Phụ Lạc Cao, 100% bệnh nhân  có màu sắc kinh đỏ thẫm và không có máu cục duy trì 2 tháng sau khi dừng điều trị.

-Về lượng kinh nguyệt: Sau uống Phụ Lạc Cao, đối tượng nghiên cứu có sự  cải thiện về lượng kinh. Số đối tượng có lượng kinh vừa tăng hơn so với trước điều trị. Số đối tượng có lượng kinh ít giảm hơn so với trước điều trị (p< 0,05).

II. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

1. Trên lâm sàng: 9,9% trường hợp buồn nôn, nóng bụng nhưng chỉ gặp ở lần đầu sử dụng thuốc.

2. Trên cận lâm sàng: Các chỉ số sinh hóa, huyết học đều nằm trong giới hạn bình thường.

 III. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu trên 60 bệnh nhân thống kinh cơ năng được điều trị duy nhất bằng Phụ Lạc Cao trong 3 chu kỳ kinh liên tiếp và theo dõi 2 chu kỳ kinh tiếp theo không dùng thuốc, chúng tôi kết luận như sau:

1. Hiệu quả giảm đau bụng kinh rõ rệt.

1.1. 90% bệnh nhân giảm đau bụng; 51,7% hết đau bụng kinh (p

1.2. Điểm VAS giảm từ 8,9 ±1,2 xuống 2,2 ± 2,1, ngưỡng cảm giác đau tăng từ 431,0± 84,6 lên 819,8 ± 134,4; và thời gian đau  giảm từ 18,2 ± 4,8 giờ xuống 5,9 ± 5,2 giờ (p

2. Tác dụng cải thiện tính chất máu kinh: Có sự cải thiện lượng kinh so với trước điều trị (p 100% đối tượng nghiên cứu sau 3 kỳ kinh điều trị có màu sắc kinh đỏ sẫm và tỷ lệ này được duy trì sau 2 kỳ kinh ngừng điều trị.

3. Ưu điểm: An toàn, dễ sử dụng, hiệu quả rõ rệt không những chính bệnh nhân cảm nhận được mà còn đo lường được thông qua các chỉ số đánh giá.

                                                                              Trích dẫn: Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ nội trú- Khoa YHCT- Đại học Y Hà Nội- 11/2012


* Tác dụng có thể khác nhau tuỳ cơ địa của người dùng
Copyright © 2012. Phulaccao.vn